Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2316(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0071/2012

Разисквания :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Гласувания :

PV 18/04/2012 - 9.1
CRE 18/04/2012 - 9.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0127

Протокол
Вторник, 17 април 2012 г. - Страсбург

19. Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан - Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Армения (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад, съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан [2011/2316(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Армения [2011/2315(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

Anneli Jäätteenmäki и Tomasz Piotr Poręba представиха своите доклади.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Метин Казак, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Jacek Włosowicz, от името на групата EFD, Андрей Ковачев, Евгени Кирилов, Inese Vaidere, Edit Herczog, Vytautas Landsbergis и Anna Ibrisagic.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Elmar Brok и Damien Abad.

Изказаха се: Štefan Füle, Anneli Jäätteenmäki и Tomasz Piotr Poręba.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 18.4.2012 и точка 9.2 от протокола от 18.4.2012.

Правна информация - Политика за поверителност