Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2316(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0071/2012

Συζήτηση :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 9.1
CRE 18/04/2012 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0127

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 17 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

19. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν - Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν [2011/2316(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας [2011/2315(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

Οι Anneli Jäätteenmäki και Tomasz Piotr Poręba παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrey Kovatchev, Evgeni Kirilov, Inese Vaidere, Edit Herczog, Vytautas Landsbergis και Anna Ibrisagic.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Kristiina Ojuland, Marek Henryk Migalski, Jaroslav Paška, Eduard Kukan, Elmar Brok και Damien Abad.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle, Anneli Jäätteenmäki και Tomasz Piotr Poręba.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2012 και σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου