Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 17. dubna 2012 - Štrasburk

20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
Doslovné záznamy

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Anna Záborská, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Henryk Migalski, Claudio Morganti, Marisa Matias, Crescenzio Rivellini, Ioan Enciu, Pat the Cope Gallagher, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Søren Bo Søndergaard, Seán Kelly, Emer Costello, Ramon Tremosa i Balcells, Nikos Chrysogelos, Jacek Włosowicz, Gianni Vattimo, Ana Miranda, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber a Kristiina Ojuland.

Právní upozornění - Ochrana soukromí