Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0380(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0043/2012

Indgivne tekster :

A7-0043/2012

Forhandlinger :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Afstemninger :

PV 18/04/2012 - 7.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0121

Protokol
Onsdag den 18. april 2012 - Strasbourg

3. Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch forelagde sin betænkning.

Sari Essayah for PPE-Gruppen tog ordet.

László Andor (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Alejandro Cercas for S&D-Gruppen, Siiri Oviir for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr og Ole Christensen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová og Andrew Henry William Brons.

Talere: László Andor og Milan Cabrnoch.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 18. april 2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik