Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0380(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0043/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0043/2012

Keskustelut :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Äänestykset :

PV 18/04/2012 - 7.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0121

Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012 - Strasbourg

3. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch esitteli laatimansa mietinnön.

Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr ja Ole Christensen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: László Andor ja Milan Cabrnoch.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 18. huhtikuuta 2012.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö