Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0380(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0043/2012

Pateikti tekstai :

A7-0043/2012

Debatai :

PV 18/04/2012 - 3
CRE 18/04/2012 - 3

Balsavimas :

PV 18/04/2012 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0121

Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

3. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką [COM(2010)0794 - C7-0005/2011- 2010/0380(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Milan Cabrnoch pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Sari Essayah PPE frakcijos vardu.

Kalbėjo László Andor (Komisijos narys).

Kalbėjo: Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu, Siiri Oviir ALDE frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Angelika Werthmann, Csaba Őry, Jutta Steinruck, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška, Franz Obermayr ir Ole Christensen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Băsescu, Gerard Batten, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: László Andor ir Milan Cabrnoch.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. balandžio 18 d..

Teisinė informacija - Privatumo politika