Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. april 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

4. Spørgetid til Kommissionen
CRE

Arbejdstageres rettigheder i et Europa med åbne grænser

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen)

Olli Rehn og László Andor besvarede spørgsmål fra følgende medlemmer: Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa og Silvia-Adriana Ţicău.

Alejandro Cercas tog ordet om afviklingen af spørgetiden.

Olli Rehn og László Andor besvarede spørgsmål fra følgende medlemmer: Phil Bennion, der ligeledes kommenterede afviklingen af spørgetiden, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen og Georgios Papanikolaou.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik