Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

4. Komission kyselytunti
CRE

Työelämän oikeudet avointen rajojen Euroopassa

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen)

Olli Rehn ja László Andor vastasivat kysymyksiin, joita seuraavat jäsenet esittivät: Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa ja Silvia-Adriana Ţicău.

Alejandro Cercas käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta.

Olli Rehn ja László Andor vastasivat kysymyksiin, joita seuraavat jäsenet esittivät: Phil Bennion, joka esitti myös kyselytunnin kulkua koskevan huomautuksen, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen ja Georgios Papanikolaou.

Komission kyselytunti päättyi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö