Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

4. Komission kyselytunti
Sanatarkat istuntoselostukset

Työelämän oikeudet avointen rajojen Euroopassa

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen)

Olli Rehn ja László Andor vastasivat kysymyksiin, joita seuraavat jäsenet esittivät: Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa ja Silvia-Adriana Ţicău.

Alejandro Cercas käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta.

Olli Rehn ja László Andor vastasivat kysymyksiin, joita seuraavat jäsenet esittivät: Phil Bennion, joka esitti myös kyselytunnin kulkua koskevan huomautuksen, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen ja Georgios Papanikolaou.

Komission kyselytunti päättyi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö