Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

4. Klausimų Komisijai valanda
CRE

Darbuotojų teisės Europoje be vidaus sienų

Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir László Andor (Komisijos narys)

Olli Rehn ir László Andor atsakė į klausimus, kuriuos pateikė šie Parlamento nariai: Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo Alejandro Cercas dėl klausimų valandos eigos.

Olli Rehn ir László Andor atsakė į klausimus, kuriuos pateikė šie Parlamento nariai: Phil Bennion (jis taip pat pateikė pastabą dėl klausimų valandos eigos), Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen ir Georgios Papanikolaou.

Klausimų Komisijai valanda baigta.

Teisinė informacija - Privatumo politika