Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis - Strasbūra

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
CRE

Darba ņēmēju tiesības Eiropā ar atvērtām robežām

Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un László Andor (Komisijas loceklis).

Olli Rehn un László Andor atbildēja uz jautājumiem, ko uzdeva deputāti Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Alejandro Cercas, runājot par jautājumu laika norisi.

Olli Rehn un László Andor atbildēja uz jautājumiem, ko uzdeva Phil Bennion, kurš turklāt komentēja arī jautājumu laika norisi, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen un Georgios Papanikolaou.

Komisijai adresēto jautājumu laiks bija beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika