Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

4. Frågestund med frågor till kommissionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Arbetstagares rättigheter i ett EU med öppna gränser

Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) och László Andor (ledamot av kommissionen)

Olli Rehn och László Andor besvarade frågorna från ledamöterna Anne Delvaux, Evelyn Regner, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gaetano Cofferati, Renate Weber, Elisabeth Schroedter, Cornelis de Jong, Roberta Angelilli, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Ádám Kósa och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Alejandro Cercas om frågestundens förlopp.

Olli Rehn och László Andor besvarade frågorna från ledamöterna Phil Bennion, som även kommenterade hur frågestunden förlöpte, Erminia Mazzoni, Pervenche Berès, Emilie Turunen och Georgios Papanikolaou.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy