Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2195(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0084/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0084/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0125

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

7.5. Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» [2011/2195(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0125)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου