Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg

10. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Milan Cabrnoch - A7-0043/2012
Kay Swinburne, Adam Bielan, Marek Józef Gróbarczyk, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Charles Tannock, Peter Jahr, David Campbell Bannerman, Syed Kamall, Gay Mitchell och Antonello Antinoro

Betänkande Richard Howitt - A7-0086/2012
Ewald Stadler, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Iva Zanicchi, Paul Murphy, Mitro Repo, Marina Yannakoudakis, Miroslav Mikolášik, Ryszard Czarnecki, Alfredo Antoniozzi, Diane Dodds, Gay Mitchell, Hannu Takkula, David Campbell Bannerman och Bruno Gollnisch

Betänkande Anneli Jäätteenmäki - A7-0071/2012
Daniel Hannan, Kay Swinburne, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Mitro Repo, Charles Tannock, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula och Graham Watson

Betänkande Tomasz Piotr Poręba - A7-0079/2012
Daniel Hannan, Ewald Stadler, Kay Swinburne, Adam Bielan, Mitro Repo, Mario Pirillo, Charles Tannock och Elena Băsescu

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy