Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ

ordförande

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy