Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. dubna 2012 - Štrasburk

13. Prostředky k boji s hospodářskou krizí, zejména v eurozóně (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení předsedy Komise: Prostředky k boji s hospodářskou krizí, zejména v eurozóně

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Giegold, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Nigel Farage za skupinu EFD, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, a Bruno Gollnisch nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: Bruno Gollnisch, aby odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položila Marisa Matias, Luis de Grandes Pascual, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Theodoros Skylakakis, Udo Bullmann, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar a Leonardo Domenici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Georgios Papastamkos, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira a Edite Estrela.

Vystoupil Olli Rehn (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí