Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 april 2012 - Straatsburg

13. Middelen ter bestrijding van de economische crisis, met name in de eurozone (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Middelen ter bestrijding van de economische crisis, met name in de eurozone

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Giegold, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, en Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marisa Matias, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Bruno Gollnisch, welke laatstgenoemde beantwoordt, Luis de Grandes Pascual, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raül Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Theodoros Skylakakis, Udo Bullmann, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar en Leonardo Domenici.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Georgios Papastamkos, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira en Edite Estrela.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid