Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg

13. Środki na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego, w szczególności w strefie euro (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie przewodniczącego Komisji: Środki na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego, w szczególności w strefie euro

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Svena Giegolda, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marisa Matias, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Bruno Gollnischowi, który udzielił następnie na nie odpowiedzi, Luis de Grandes Pascual, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Raüla Romeva i Rueda, Elisa Ferreira, Sharon Bowles, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Mario Borghezio, Paul Murphy, Andrew Henry William Brons, Marietta Giannakou, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Vicky Ford, Alfredo Pallone, Robert Goebbels, Ramon Tremosa i Balcells, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Theodoros Skylakakis, Udo Bullmann, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar i Leonardo Domenici.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Georgios Papastamkos, Roberto Gualtieri, Marije Cornelissen, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, John Bufton, Mario Mauro, João Ferreira i Edite Estrela.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności