Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0203/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0203/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0137

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

14. Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα τηςMaría Muñiz De Urquiza, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Άννυ Ποδηματά και Udo Bullmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika Werthmann και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Nicolai Wammen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (B7-0203/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου