Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург

15. Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Jaime Mayor Oreja, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Raül Romeva i Rueda, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Salvador Garriga Polledo, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, и Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП.

Изказаха се: Antonio Tajani и Nicolai Wammen.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 20.4.2012.

Правна информация - Политика за поверителност