Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg

15. Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a Antonio Tajani (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jaime Mayor Oreja v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raül Romeva i Rueda, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Salvador Garriga Polledo, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL a Francisco Sosa Wagner – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Nicolai Wammen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 20.4.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia