Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0058(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0080/2012

Внесени текстове :

A7-0080/2012

Разисквания :

PV 18/04/2012 - 16
CRE 18/04/2012 - 16

Гласувания :

PV 19/04/2012 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0135

Протокол
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург

16. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Marianne Thyssen представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Olle Schmidt (докладчик по становището на комисията IMCO), Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Liem Hoang Ngoc, от името на групата S&D, Carl Haglund, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, George Sabin Cutaş, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Edvard Kožušník, Zuzana Roithová и Gay Mitchell.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Надежда Нейнски, Petri Sarvamaa, Monika Flašíková Beňová и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 19.4.2012.

Правна информация - Политика за поверителност