Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0058(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0080/2012

Ingediende teksten :

A7-0080/2012

Debatten :

PV 18/04/2012 - 16
CRE 18/04/2012 - 16

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0135

Notulen
Woensdag 18 april 2012 - Straatsburg

16. Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Marianne Thyssen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Olle Schmidt (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Liem Hoang Ngoc, namens de S&D-Fractie, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, George Sabin Cutaş, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Edvard Kožušník, Zuzana Roithová en Gay Mitchell.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nadezhda Neynsky, Petri Sarvamaa, Monika Flašíková Beňová en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 19.4.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid