Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0058(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0080/2012

Predkladané texty :

A7-0080/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 16
CRE 18/04/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 19/04/2012 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0135

Zápisnica
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg

16. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)
CRE

Správa k návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) [COM(2011)0121 - C7-0092/2011- 2011/0058(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Marianne Thyssen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olle Schmidt (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Liem Hoang Ngoc v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Theodor Dumitru Stolojan, Antolín Sánchez Presedo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, George Sabin Cutaş, Ashley Fox, Krišjānis Kariņš, Edvard Kožušník, Zuzana Roithová a Gay Mitchell.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nadezhda Neynsky, Petri Sarvamaa, Monika Flašíková Beňová a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 19.4.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia