Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0092(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0052/2012

Předložené texty :

A7-0052/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Hlasování :

PV 19/04/2012 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0136

Zápis
Středa, 18. dubna 2012 - Štrasburk

17. Zdanění energetických produktů a elektřiny * (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling uvedla zprávu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Angelika Werthmann (navrhovatelka výboru BUDG), Kathleen Van Brempt (navrhovatelka výboru ENVI), Béla Kovács (navrhovatel výboru ITRE), Werner Langen k průběhu rozpravy, Inés Ayala Sender (navrhovatelka výboru TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (navrhovatel výboru AGRI), Markus Ferber za skupinu PPE, Olle Ludvigsson za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Hans-Peter Martin a Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Claudio Morganti za skupinu EFD, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange a Sven Giegold.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Vystoupili: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lange, a Werner Langen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Algirdas Šemeta a Astrid Lulling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.7 zápisu ze dne 19.4.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí