Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0092(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0052/2012

Esitatud tekstid :

A7-0052/2012

Arutelud :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Hääletused :

PV 19/04/2012 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0136

Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2012 - Strasbourg

17. Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine * (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik) [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angelika Werthmann (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Kathleen Van Brempt (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Béla Kovács (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Werner Langen arutelu korralduse teemal, Inés Ayala Sender (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Sergio Gutiérrez Prieto (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Hans-Peter Martin ja Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Claudio Morganti fraktsiooni EFD nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange ja Sven Giegold.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Sõna võtsid Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lange, ja Werner Langen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Astrid Lulling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2012protokoll punkt 6.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika