Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0092(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0052/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0052/2012

Viták :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Szavazatok :

PV 19/04/2012 - 6.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0136

Jegyzőkönyv
2012. április 18., Szerda - Strasbourg

17. Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása * (vita)
CRE

Jelentés az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Angelika Werthmann (a BUDG bizottság véleményének előadója), Kathleen Van Brempt (az ENVI bizottság véleményének előadója), Béla Kovács (az ITRE bizottság véleményének előadója), Werner Langen, a vita lefolyásáról, Inés Ayala Sender (a TRAN bizottság véleményének előadója), Sergio Gutiérrez Prieto (az AGRI bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Martin, Hans-Peter és Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange és Sven Giegold.

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

Felszólal: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lange, et Werner Langen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Algirdas Šemeta és Astrid Lulling.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.4.19-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat