Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0092(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0052/2012

Pateikti tekstai :

A7-0052/2012

Debatai :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Balsavimas :

PV 19/04/2012 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0136

Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. balandžio 18 d. - Strasbūras

17. Energetikos produktų ir elektros energijos mokesčiai * (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Angelika Werthmann (BUDG komiteto nuomonės referentė), Kathleen Van Brempt (ENVI komiteto nuomonės referentė), Béla Kovács (ITRE komiteto nuomonės referentas), Werner Langen apie diskusijų eigą, Inés Ayala Sender (TRAN komiteto nuomonės referentė), Sergio Gutiérrez Prieto (AGRI komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Olle Ludvigsson S&D frakcijos vardu, ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Martin, Hans-Peter ir Alexander Graf Lambsdorff pateiktus klausimus), Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange ir Sven Giegold.

PIRMININKAVO: Alexander ALVARO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Lange pateiktą klausimą) ir Werner Langen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: Algirdas Šemeta ir Astrid Lulling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 19.4.2012.

Teisinė informacija - Privatumo politika