Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0092(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0052/2012

Ingediende teksten :

A7-0052/2012

Debatten :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0136

Notulen
Woensdag 18 april 2012 - Straatsburg

17. Belasting van energieproducten en elektriciteit * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Werthmann (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Kathleen Van Brempt (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Béla Kovács (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Werner Langen, over het verloop van het debat, Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Olle Ludvigsson, namens de S&D-Fractie, en Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Martin, Hans-Peter en Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Claudio Morganti, namens de EFD-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange en Sven Giegold.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lange, en Werner Langen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Astrid Lulling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 19.4.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid