Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0092(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0052/2012

Teksty złożone :

A7-0052/2012

Debaty :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Głosowanie :

PV 19/04/2012 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0136

Protokół
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg

17. Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Angelika Werthmann (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Kathleen Van Brempt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Béla Kovács (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Werner Langen, w sprawie przebiegu debaty, Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Olle Ludvigsson w imieniu grupy S&D, i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina i Alexandra Grafa Lambsdorffa, a także Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Claudio Morganti w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange i Sven Giegold.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Langego, oraz Werner Langen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Algirdas Šemeta i Astrid Lulling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 19.4.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności