Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0092(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0052/2012

Texte depuse :

A7-0052/2012

Dezbateri :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Voturi :

PV 19/04/2012 - 6.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0136

Proces-verbal
Miercuri, 18 aprilie 2012 - Strasbourg

17. Impozitarea produselor energetice și a electricității * (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling şi-a prezentat raportul.

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Angelika Werthmann (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Kathleen Van Brempt (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Béla Kovács (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Werner Langen, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Sergio Gutiérrez Prieto (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Olle Ludvigsson, în numele Grupului S&D, şi Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Martin, Hans-Peter şi Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange şi Sven Giegold.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Lange şi Werner Langen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig şi Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Algirdas Šemeta şi Astrid Lulling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 19.4.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate