Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0092(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0052/2012

Predkladané texty :

A7-0052/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 19/04/2012 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0136

Zápisnica
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg

17. Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny [COM(2011)0169 - C7-0105/2011- 2011/0092(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Astrid Lulling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angelika Werthmann (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Kathleen Van Brempt (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Béla Kovács (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Werner Langen k priebehu rozpravy, Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Sergio Gutiérrez Prieto (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Markus Ferber v mene skupiny PPE, Olle Ludvigsson v mene skupiny S&D a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Martin, Hans-Peter a Alexander Graf Lambsdorff, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Mario Mauro, Marita Ulvskog, Alexander Graf Lambsdorff, Bas Eickhout, Roger Helmer, Anne Delvaux, Bernd Lange a Sven Giegold.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander ALVARO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark, Sławomir Witold Nitras, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lange, a Werner Langen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Spyros Danellis, Cristian Silviu Buşoi, Paul Rübig a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Astrid Lulling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 19.4.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia