Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0283(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0067/2012

Ingediende teksten :

A7-0067/2012

Debatten :

PV 18/04/2012 - 18
CRE 18/04/2012 - 18

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.3
CRE 19/04/2012 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0133

Notulen
Woensdag 18 april 2012 - Straatsburg

18. Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, wat betreft sommige bepalingen betreffende risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit [COM(2011)0655 - C7-0350/2011- 2011/0283(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Danuta Maria Hübner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Crescenzio Rivellini (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Georgios Papastamkos, namens de PPE-Fractie, Mojca Kleva, namens de S&D-Fractie, Ramona Nicole Mănescu, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Iosif Matula, Georgios Stavrakakis, Nikos Chrysogelos, Nuno Teixeira, Joachim Zeller, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iliana Ivanova en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, João Ferreira en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta en Danuta Maria Hübner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 19.4.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid