Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Координация на системите за социална сигурност ***I (разискване)
 4.Време за въпроси към Комисията
 5.Рибата като общо благо (писмена декларация)
 6.Децата със синдром на Даун (писмена декларация)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Координация на системите за социална сигурност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Проект на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (одобрение) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Проект на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (консултация) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията „Европа 2020“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
 8.Тържествено заседание - Йордания
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Азербайджан (гласуване)
  
9.2.Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Армения (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Средства за борба с икономическата криза, по-специално в еврозоната (разискване)
 14.Призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци (разискване)
 15.Правна сигурност на европейските инвестиции извън Европейския съюз (разискване)
 16.Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * (разискване)
 17.Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията * (разискване)
 18.Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Рибата като общо благо (писмена декларация)
 Приложение 2 – Децата със синдром на Даун (писмена декларация)
Протокол (194 kb) Присъствен списък (63 kb)    Поименни гласувания (771 kb) Приложение 1 (9 kb) Приложение 2 (8 kb) 
 
Протокол (222 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от различните гласувания (214 kb) Поименни гласувания (443 kb)    
 
Протокол (266 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от различните гласувания (435 kb) Поименни гласувания (1026 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност