Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 4.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 5.Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)
 6.Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  
9.2.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μέσα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδίως εντός της Ευρωζώνης (συζήτηση)
 14.Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (συζήτηση)
 15.Ασφάλεια δικαίου των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 16.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών * (συζήτηση)
 17.Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας * (συζήτηση)
 18.Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Τα ψάρια ως κοινό αγαθό (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 – Τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (771 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) Παράρτημα 2 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (202 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (444 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (416 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (963 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου