Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (keskustelu)
 4.Komission kyselytunti
 5.Kalavarat yhteisenä hyödykkeenä (kirjallinen kannanotto)
 6.Down-lapset (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestykset
  
7.1.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Euroopan unionin liittyminen Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.Ehdotus pöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista (kuuleminen) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.Koheesiopolitiikan tehtävät Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.6.Ihmisoikeudet maailmassa ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)
 8.Juhlaistunto - Jordania
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusneuvottelut (äänestys)
  
9.2.EU:n ja Armenian assosiaatiosopimusneuvottelut (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Keinot talouskriisin taltuttamiseksi erityisesti euroalueella (keskustelu)
 14.Konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (keskustelu)
 15.Eurooppalaisten investointien oikeusvarmuus Euroopan unionin ulkopuolella (keskustelu)
 16.Yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja * (keskustelu)
 17.Energiatuotteiden verotus * (keskustelu)
 18.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitetut riskinjakovälineet ***I (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Kalavarat yhteisenä hyödykkeenä (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 – Down-lapset (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (175 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (771 kb) Liite 1 (8 kb) Liite 2 (8 kb) 
 
Pöytäkirja (198 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (201 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (410 kb)    
 
Pöytäkirja (238 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (399 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (889 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö