Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (debata)
 4.Tura pytań do Komisji
 5.Ryby jako wspólne dobro (oświadczenie pisemne)
 6.Dzieci cierpiące na zespół Downa (oświadczenie pisemne)
 7.Głosowanie
  
7.1.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Przystąpienie Unii Europejskiej do Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zgoda) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Projekt protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (konsultacja) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Rola polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „Europa 2020” (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Jordania
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Azerbejdżan (głosowanie)
  
9.2.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Armenia (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Środki na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego, w szczególności w strefie euro (debata)
 14.Apel o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (debata)
 15.Bezpieczeństwo prawne europejskich inwestycji poza Unią Europejską (debata)
 16.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych * (debata)
 17.Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej * (debata)
 18.Instrumenty podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych ***I (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Ryby jako wspólne dobro (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 – Dzieci cierpiące na syndrom Downa (oświadczenie pisemne)
Protokół (171 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (771 kb) Załącznik 1 (8 kb) Załącznik 2 (8 kb) 
 
Protokół (218 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (196 kb) Wyniki głosowań imiennych (409 kb)    
 
Protokół (249 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (420 kb) Wyniki głosowań imiennych (885 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności