Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (debatt)
 4.Frågestund med frågor till kommissionen
 5.Fisk som en gemensam nytta (skriftlig förklaring)
 6.Barn med Downs syndrom (skriftlig förklaring)
 7.Omröstning
  
7.1.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Jordanien
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan (omröstning)
  
9.2.Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i euroområdet (debatt)
 14.Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt (debatt)
 15.Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen (debatt)
 16.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (debatt)
 17.Beskattning av energiprodukter och elektricitet * (debatt)
 18.Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Fisk som en gemensam nytta (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 – Barn med Downs syndrom (skriftlig förklaring)
Protokoll (174 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (771 kb) Bilaga 1 (8 kb) Bilaga 2 (9 kb) 
 
Protokoll (195 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (220 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (394 kb)    
 
Protokoll (240 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (308 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (888 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy