Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje Komisji: 2006/679/WE i 2006/860/WE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (Omnibus część 2) (D017239/03 - 2012/2597(RPS) - termin: 27/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje Komisji: 2006/861/WE, 2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE i 2011/314/UE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (Omnibus część 3) (D017241/03 - 2012/2598(RPS) - termin: 28/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/… r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (D018698/02 - 2012/2607(RPS) - termin: 29/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (D019166/02 - 2012/2596(RPS) - termin: 26/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (D019244/02 - 2012/2601(RPS) - termin: 28/06/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 593/2007 w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (D019602/02 - 2012/2608(RPS) - termin: 11/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (D019606/02 - 2012/2612(RPS) - termin: 12/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (D019622/02 - 2012/2611(RPS) - termin: 12/07/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności