Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0382(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0099/2012

Ingivna texter :

A7-0099/2012

Debatter :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Omröstningar :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0134

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2012 - Strasbourg

4. Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security *** (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security [17433/2011 - C7-0511/2011- 2011/0382(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Sophia in 't Veld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Morten Bødskov (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Claude Moraes för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Graham Watson och Sophia in 't Veld, Gerard Batten för EFD-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Alvaro, Manfred Weber, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht och Jörg Leichtfried, Juan Fernando López Aguilar, Alexander Alvaro, Judith Sargentini, Jacqueline Foster, om även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Sophia in 't Veld, Krisztina Morvai och Jan Philipp Albrecht, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Carmen Romero López, Birgit Sippel, Nathalie Griesbeck, Hélène Flautre, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacqueline Foster, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro och Kinga Göncz.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Norica Nicolai, Rui Tavares, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Axel Voss och Jacqueline Foster, Angelika Werthmann, Frank Engel, Dimitrios Droutsas, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Carlos Coelho och David-Maria Sassoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Miroslav Mikolášik, Ioan Mircea Paşcu, Petri Sarvamaa, Gesine Meissner, Phil Prendergast, Monika Flašíková Beňová, Sarah Ludford och Jaroslav Paška.

Talare: Carlos Coelho om ett problem med tolkningen av hans föregående inlägg, Krisztina Morvai i enlighet med ”ögonkontaktsförfarandet”, och Jörg Leichtfried om debattens förlopp.

Talare: Cecilia Malmström, Morten Bødskov och Sophia in 't Veld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 19.4.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy