Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg

5. Menneskehandel (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Menneskehandel

Morten Bødskov (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Edit Bauer for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Zbigniew Ziobro for EFD-Gruppen, Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López og Salvatore Iacolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda og Andrew Henry William Brons.

Talere: Cecilia Malmström og Morten Bødskov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik