Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg

5. Mensenhandel (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Mensenhandel

Morten Bødskov (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Zbigniew Ziobro, namens de EFD-Fractie, Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Maria Corazza Bildt, Silvia Costa, Nathalie Griesbeck, Peter van Dalen, Roberta Angelilli, Carmen Romero López en Salvatore Iacolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Catherine Bearder, Ana Miranda en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Morten Bødskov.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid