Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0160(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0081/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0081/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0132

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

6.2. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας αναφορικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση [11104/2011 - C7-0241/2011- 2011/0160(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0132)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου