Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

6. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou zápisu, jsou k dispozici pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.2. Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

6.3. Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (hlasování)

6.4. Stanovisko Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se Smlouvami (hlasování)

6.5. Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států *** (hlasování)

6.6. Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob * (hlasování)

6.7. Zdanění energetických produktů a elektřiny * (hlasování)

6.8. Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí