Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, τα οποία επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοθέση Europarl.


6.1. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ - Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.2. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

6.3. Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (ψηφοφορία)

6.4. Γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (ψηφοφορία)

6.5. Συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ *** (ψηφοφορία)

6.6. Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών * (ψηφοφορία)

6.7. Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας * (ψηφοφορία)

6.8. Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου