Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.2. Vrijwillige partnerschapsovereenkomst EU-Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de EU *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

6.3. Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit ***I (stemming)

6.4. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (stemming)

6.5. Overeenkomst EU-VS inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid *** (stemming)

6.6. Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting * (stemming)

6.7. Belasting van energieproducten en elektriciteit * (stemming)

6.8. Oproep om belastingfraude en belastingontduiking op concrete wijze te bestrijden (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid