Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk

10. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech

Morten Bødskov (úřadující předseda Rady) a Siim Kallas (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ashley Fox za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Andrew Duff, Nicole Sinclaire a Sarah Ludford, Gerard Batten za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Nicole Sinclaire nezařazená, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cashman, Carlo Casini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Jean Lambert, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška a Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock a Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Franz Obermayr k průběhu rozpravy.

Vystoupili: Siim Kallas a Morten Bødskov.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí