Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2012 - Strasbourg

10. ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga

Morten Bødskov (nõukogu eesistuja) ja Siim Kallas (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Andrew Duff, Nicole Sinclaire ja Sarah Ludford, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cashman, Carlo Casini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Jean Lambert, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška ja Michael Cashman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Franz Obermayr arutelu kulgemise kohta.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Morten Bødskov.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika