Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg

10. Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Morten Bødskov (fungerend voorzitter van de Raad) en Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op drie “blauwe kaart”-vragen van Andrew Duff, Nicole Sinclaire en Sarah Ludford, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cashman, Carlo Casini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Jean Lambert, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška en Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock en Andrew Henry William Brons.

Franz Obermayr voert het woord over het verloop van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Morten Bødskov.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid