Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg

10. Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach

Morten Bødskov (úradujúci predseda Rady) a Siim Kallas (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Renate Weber v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Andrew Duff, Nicole Sinclaire a Sarah Ludford, Gerard Batten v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cashman, Carlo Casini, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jo Leinen, Juan Fernando López Aguilar, Andrew Duff, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Jean Lambert, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Tomasz Piotr Poręba, Philip Claeys, Roberto Gualtieri, Sarah Ludford, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, William (The Earl of) Dartmouth, Kinga Göncz, Jaroslav Paška a Michael Cashman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Richard Howitt, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Franz Obermayr k priebehu rozpravy.

Vystúpili títo rečníci: Siim Kallas a Morten Bødskov.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia