Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk

11. Biometrické cestovní pasy (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (000052/2012), kterou pokládají Carlos Coelho a Simon Busuttil za skupinu PPE, Ioan Enciu a Henri Weber za skupinu S&D, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Franziska Keller a Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0107/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000065/2012), kterou pokládají Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch a Louis Michel za skupinu ALDE Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0108/2012)

Otázka k ústnímu zodpovězení (000100/2012), kterou pokládá Timothy Kirkhope za skupinu ECR Komisi: Biometrické cestovní pasy (B7-0112/2012)

Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Sarah Ludford a Franziska Keller rozvinuli otázky k ústnímu zodpovězení (B7-0107/2012 a B7-0108/2012).

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Roberts Zīle rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení B7-0112/2012.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Ziobro za skupinu EFD, Simon Busuttil, Nessa Childers, Roberta Angelilli a Véronique Mathieu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Seán Kelly, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr a Petru Constantin Luhan.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí